Początek treści

Sympatycy i Przyjaciele

Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu od początku powstania cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do Muzeum nieustannie napływają listy od Świadków historii, ich rodzin oraz osób, dla których podejmowana tematyka jest ważna i potrzebna.

Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, dlatego będziemy dzielić się z Państwem wybranymi listami pełnymi wspomnień i niezwykle cennych informacji.

Sympatycy i Przyjaciele
Sympatycy i Przyjaciele 2
Sympatycy i Przyjaciele 3
Sympatycy i Przyjaciele
Sympatycy i Przyjaciele 2
Sympatycy i Przyjaciele 3
Sympatycy i Przyjaciele 7
Sympatycy i Przyjaciele 8