Początek treści

Listy

Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu od początku powstania cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do Muzeum nieustannie napływają listy od Świadków historii, ich rodzin oraz przedstawicieli instytucji państwowych, dla których podejmowana tematyka jest ważna i potrzebna.